Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 197/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 742/2 i działka nr 893/2 położonych w Poniecu.

ZARZĄDZENIE NR 197/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 742/2 i działka nr 893/2 położonych w Poniecu.

Numer dokumentu: 197
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 197/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 22 lutego 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 742/2 i działka nr 893/2 położonych w Poniecu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108),

postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem ograniczonego przetargu ustnego w dniu 1 marca 2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – w sali nr 7, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 742/2 i działka nr 893/2 położonych w Poniecu.
1. Przewodniczący Komisji – Krystian Juśkiewicz
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji – Marcin Pazdaj
3. Członek Komisji – Daniel Zborowski
4. Członek Komisji – Piotr Kaźmierczak
5. Członek Komisji – Honorata Przykłota
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Ponieca
/-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie