Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

PONIEC 21.03.2013 R.


GP.6733.01.2013

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach
i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie hali widowiskowo - sportowej na dz. nr ewid. 445 w Poniecu ul. Szkolna

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 3 dni od dnia doręczenia pisma, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.                      
                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie