Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 203/2013 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 20 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 203/2013 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 20 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2012 ROK

Numer dokumentu: 203
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 203/2013
BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 20 MARCA 2013 ROKU

W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PONIEC ZA 2012 ROK.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie