Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Komunikat Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Poniec etap IV.

Komunikat Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Poniec etap IV.


Poniec, dnia 27 marca 2006r.

ROŚ 7624 -03/05

KOMUNIKAT
BURMISTRZA PONIECA

zawiadamia strony
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Poniec, etap IV (ulice: Krobska , Krobska Szosa, Pocztowa oraz część ulicy Dworcowej i Kościuszki) wszczęte na wniosek Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna, działającej w imieniu inwestora Gminy Poniec.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca

/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie