Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA na ul. Gostyńska Szosa.

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA na ul. Gostyńska Szosa.


 

Poniec, dnia 24 marca 2006r.

ROŚ 7624 -01/05


KOMUNIKAT BURMISTRZA PONIECA

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach - dnia 24 marca 2006 r. zostały zamieszczone dane dotyczące :

1)      decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA GSM nr 45 154.04 Poniec na działce nr 107/2 przy ul. Gostyńska Szosa w Poniecu,


Podmiotem podejmującym realizację powyższych przedsięwzięć jest PTC ERA Sp z o.o., Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
Powyższy wykaz danych o decyzjach dostępny jest w Urzędzie Miejskim - ul. Rynek 24, pokój nr 13, I piętro.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie