Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wydawy i Poniec.

Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wydawy i Poniec.
Poniec 21.11.2005 r.
 
 
GP 7331-71/ 05
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna
 
 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wydawy i Poniec
na działkach o nr ewid. 679/6, 679/7, 679/5, 672/2, 1102, 680, 934, 679/2 obręb Poniec oraz 855,854/5, 854/6, 856/4, 856/3, 899/1, 859, 856/5 i 856/6 obręb Wydawy
           
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy Urzędu.
 Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie