Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 110/05 Burmistrza Ponieca z dnia 20 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na remont pokrycia dachu Ratusza w Poniecu.

Zarządzenie nr 110/05 Burmistrza Ponieca z dnia 20 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na remont pokrycia dachu Ratusza w Poniecu.


Zarządzenie nr 110/05
Burmistrza Ponieca z dnia 20 września 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na remont pokrycia dachu Ratusza w Poniecu.

Na podstawie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( DZ. U. NR l 9 poz 177 ze zmianami ) zarządzam co następuje :
§ 1
1. Powołuje się Komisje Przetargową w następującym składzie:
1.Zdzisław Ambroży - przewodniczący
2.Daniel Zborowski - sekretarz
3.Andrzej Zieliński - członek
2 Komisja w swej pracy kieruje się regulaminem ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 26/04 z dnia 22 kwietnia 2004r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie