Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 28/07 Burmistrza Ponieca z dnia 27 marca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę nawierzchni ulicy Orzeszkowej i Sienkiewicza w Poniecu.

Zarządzenie nr 28/07 Burmistrza Ponieca z dnia 27 marca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę nawierzchni ulicy Orzeszkowej i Sienkiewicza w Poniecu.Zarządzenie nr 28/07
Burmistrza Ponieca z dnia 27 marca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę nawierzchni ulicy Orzeszkowej i Sienkiewicza w Poniecu.

Na podstawie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( DZ. U. NR l 9 poz. 177 ze zmianami ) zarządzam co następuje :
§ 1

1. Powołuje się Komisje Przetargową w następującym składzie:

1.Jacek Widyński - przewodniczący
2.Zdzisław Ambroży -sekretarz
3.Jan Stachowiak - członek

2 Komisja w swej pracy kieruje się regulaminem ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 26/04 z dnia 22 kwietnia 2004r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie