Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 74/04 Burmistrza Ponieca w sprawie kontynuacji umów dzierżaw po dniu 31 sierpnia 2004 roku zlokalizowanych na gruncie stanowiącym własność Gminy Poniec na czas określony.

Zarządzenie nr 74/04 Burmistrza Ponieca w sprawie kontynuacji umów dzierżaw po dniu 31 sierpnia 2004 roku zlokalizowanych na gruncie stanowiącym własność Gminy Poniec na czas określony.
ZARZĄDZENIE NR 74/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 19 sierpnia 2004 r.


w sprawie kontynuacji umów dzierżaw po dniu 31 sierpnia 2004 roku zlokalizowanych na gruncie stanowiącym własność Gminy Poniec na czas określony.


Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 zm. w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130, poz. 1112 Dz. U. Nr 200 poz. 1682 Dz. U. Nr 240 poz. 2058, z 2003 r., Dz. U. Nr 1 poz. 15, Dz. U. Nr 80 poz. 720 i 721 Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152, Dz. U. Nr 1622, poz. 1568, Dz. U. Nr 203 poz. 1966, Dz. U. Nr 217 poz. 2124 z 2004 r. i Uchwały Nr V/51/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata, oraz ustalenia stawek czynszu oraz art. 693, art. 694 w związku z art. 674 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny {Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami}


zarządza się, co następuje


§ 1 Potwierdza się kontynuacje umów dzierżaw opisanych w załączniku Nr 1 po dniu 31 sierpnia 2004 r.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 74/04
Burmistrza Ponieca
Z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Dane dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec, przeznaczonych do dalszego wydzierżawienia


Lp.

Przedmiot
Przedłużenia
Dzierżawy

Termin
Przedłużenia
Dzierżawy

Wysokość
Czynszu
Dzierżawnego


Dzierżawca


1.

Umowa Dzierżawy
Nr 11/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Kubiak Zdzisław2.

Umowa Dzierżawy
Nr 3/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Danielczak Marcin3.

Umowa Dzierżawy
Nr 54/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Dudkowiak Zbigniew4.

Umowa Dzierżawy
Nr 64/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Pruchnik Zenon5.

Umowa Dzierżawy
Nr 30/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Jędryczka Jan6.

Umowa Dzierżawy
Nr 31/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Jędryczka Kazimierz7.

Umowa Dzierżawy
Nr 32/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Rosik Maria8.

Umowa Dzierżawy
Nr 33/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Bujak Antoni
9.


Umowa Dzierżawy
Nr 34/2001 z dnia 01 września 2001


Do
31 sierpnia 2005 r.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.
Rosiński Jan10.

Umowa Dzierżawy
Nr 35/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Skrzypczak Jerzy11.


Umowa Dzierżawy
Nr 36/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Jankowiak Henryk12.

Umowa Dzierżawy
Nr 37/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Jarożek Franciszek13.

Umowa Dzierżawy
Nr 38/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Wujczak Edmund14.

Umowa Dzierżawy
Nr 39/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Prałat Stanisław15.

Umowa Dzierżawy
Nr 41/2001 z dnia 01 września 2001


Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Kołak Czesław16.

Umowa Dzierżawy
Nr 42/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Joachimiak Piotr17.

Umowa Dzierżawy
Nr 43/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Ratajczak Bronisław
18.


Umowa Dzierżawy
Nr 52/2001 z dnia 01 września 2001


Do
31 sierpnia 2005 r.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.
Ciesielski Zbigniew19.

Umowa Dzierżawy
Nr 45/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Nowak Wojciech
20.

Umowa Dzierżawy
Nr 47/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Szulc Anna21.

Umowa Dzierżawy
Nr 48/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Wojtkowiak Rafał22.

Umowa Dzierżawy
Nr 49/2001 z dnia 01 września 2001


Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Bąk Grzegorz23.

Umowa Dzierżawy
Nr 51/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Kaczmarek Sylwester24.

Umowa Dzierżawy
Nr 53/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Jeziorańska Małgorzata25.

Umowa Dzierżawy
Nr 55/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Chudziński
Marian26.

Umowa Dzierżawy
Nr 57/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Białek Mirosław
27.

Umowa Dzierżawy
Nr 60/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.Sobczyk Edmund28.

Umowa Dzierżawy
Nr 62/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Brodziak Grażyna29.

Umowa Dzierżawy
Nr 63/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Przybylski Zdzisław30.

Umowa Dzierżawy
Nr 3/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Danielczak Marcin31.

Umowa Dzierżawy
Nr 1/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Śmierzchała Karol32.

Umowa Dzierżawy
Nr 4/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Dziubałka Jan33.

Umowa Dzierżawy
Nr 8/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Hądzlik Stanisław34.

Umowa Dzierżawy
Nr 10/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Kaczmarek Tadeusz35.

Umowa Dzierżawy
Nr 12/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Przybył Mariusz36.

Umowa Dzierżawy
Nr 14/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Mońko Lidia
37.


Umowa Dzierżawy
Nr 15/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.Musiołowski Paweł38.

Umowa Dzierżawy
Nr 19/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Nawrocki Walenty39.

Umowa Dzierżawy
Nr 21/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Swojak Marianna40.

Umowa Dzierżawy
Nr 24/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Śmierzchała Karol41.

Umowa Dzierżawy
Nr 25/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Juskowiak Teresa42.

Umowa Dzierżawy
Nr 26/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Urbańska Danuta43.

Umowa Dzierżawy
Nr 28/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Przybylski Zdzisław44.

Umowa Dzierżawy
Nr 29/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Janiszewski Stanisław45.

Umowa Dzierżawy
Nr 13/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Marcinkowski Wojciech46.

Umowa Dzierżawy
Nr 2/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Sworowski Tadeusz47.

Umowa Dzierżawy
Nr 23/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Malczyk Walenty48.

Umowa Dzierżawy
Nr 27/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Sobasik Henryk
49.


Umowa Dzierżawy
Nr 20/2001 z dnia 01 września 2001


Do
31 sierpnia 2005 r.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.
Sibińska Urszula50.

Umowa Dzierżawy
Nr 56/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Poślednik Jarosław51.

Umowa Dzierżawy
Nr 7/2001 z dnia 01 września 2001

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Chudziński Marian52.

Umowa Dzierżawy
Nr 1/2003 z dnia 01 września 2003

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Bartlewska Barbara53.

Umowa Dzierżawy
Nr 50/2001 z dnia 01 września 20031

Do
31 sierpnia 2005 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/04 Burmistrza Ponieca z dnia 19 sierpnia 2004 r.


Machowski Stanisław
Zakończono na pozycji Nr 53
Burmistrz Ponieca
Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie