Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 89/04 Burmistrza Ponieca w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5.

Zarządzenie nr 89/04 Burmistrza Ponieca w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5.
ZARZĄDZENIE NR 89/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu
przy ulicy Kościelnej Nr 5.


Na podstawie § 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy {Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r. nr 9, poz. 30 ze zmianami)

Burmistrz Ponieca zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z wejściem w życie od dnia 22 września 2004 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzającej, że Gminy nie mogą sprzedać budynku, jeżeli wcześniej najemcom nie zaproponują wykupu mieszkań

postanawiam o

odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, oznaczonej jako działka nr 198, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 22101, ogłoszonego na dzień 30 września 2004 r. o godzina 1000.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ponieca
Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie