Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie Burmistrza Ponieca w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcamy miejscowości Zawada.

Ogłoszenie Burmistrza Ponieca w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcamy miejscowości Zawada.OGŁOSZENIE
Burmistrz Ponieca

InformujeNa podstawie Zarządzenia Nr 69/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Zawada, informuję, że w dniu 12 lipca 2005r. odbyły się konsultacje dotyczące zmiany nazwy miejscowości polegającej na zmianie określenia rodzajowego miejscowości Zawada, osada na Zawada, wieś.
Za zmianą określenia rodzajowego miejscowości Zawada, osada na Zawada, wieś głosowało 26 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. Za pozostawieniem dotychczasowego określenia rodzajowego miejscowości Zawada, osada głosowało 0 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. Mieszkańców, którzy nie przybyli na zebranie a zatem nie wyrazili swojej opinii w przedmiocie konsultacji było 50.
Na podstawie przeprowadzonej analizy, komisja stwierdziła, że w konsultacjach wzięło udział 34,2% mieszkańców Zawady uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. Wszyscy mieszkańcy przybyli na zebranie opowiedzieli się za zmianą określenia rodzajowego miejscowości Zawada, osada na Zawada, wieś.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie