Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 225/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu obręb ulicy Krobska Szosa

ZARZĄDZENIE NR 225/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu obręb ulicy Krobska Szosa

Numer dokumentu: 225
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 225/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu obręb ulicy Krobska Szosa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub Gminy, postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem nieograniczonego przetargu ustnego w dniu 28 czerwca 2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – w sali nr 7, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu rejon ulicy Krobska Szosa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 895/2 w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Krystian Juśkiewicz
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Marcin Pazdaj
3. Członek Komisji – Honorata Przykłota
4. Członek Komisji – Daniel Zborowski
5. Członek Komisji – Zdzisław Ambroży
6. Członek Komisji – Piotr Kaźmierczak

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Jacek Widyński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie