Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Zarządzenie nr 75/06 Burmistrza Ponieca z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań - w trybie przetargów nieograniczonych na budowę sieci wodociągowej Drzewce Dzięczyna -Poniec oraz budowę sieci wodociągowej w Wydawach.

Zarządzenie nr 75/06 Burmistrza Ponieca z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań - w trybie przetargów nieograniczonych na budowę sieci wodociągowej Drzewce Dzięczyna -Poniec oraz budowę sieci wodociągowej w Wydawach.


Zarządzenie nr 75/06
Burmistrza Ponieca z dnia 28 września 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań - w trybie przetargów nieograniczonych na budowę sieci wodociągowej Drzewce Dzięczyna -Poniec oraz budowę sieci wodociągowej w Wydawach.

Na podstawie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( DZ. U. NR l 9 poz. 177 ze zmianami ) zarządzam co następuje :
§ 1

1. Powołuje się Komisje Przetargową w następującym składzie:

1.Zdzisław Ambroży - przewodniczący
2 Daniel Zborowski - sekretarz
3. Andrzej Zieliński - członek
4. Lech Przybylak - członek

2 Komisja w swej pracy kieruje się regulaminem ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 26/04 z dnia 22 kwietnia 2004r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie