Strona główna » Dokumenty » Budżet 2013 » ZARZĄDZENIE NR 235/2013 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 235/2013 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.


ZARZĄDZENIE NR 235 /2013
BURMISTRZA PONIECA
Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 ROKU


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec za pierwsze półrocze 2013 roku stanowiącą, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Przyjmuje się informację o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Poniecu - za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet 2013
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie