Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 258/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 252/2013 Burmistrza Ponieca w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 129/9 – mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 252/2013 Burmistrza Ponieca w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 129/9 – mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Numer dokumentu: 252
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 258/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 28 listopada 2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 252/2013 Burmistrza Ponieca w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 129/9 – mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie nr 252/2013 Burmistrza Ponieca z dnia 10 października 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie ezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 129/9 – mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                      Burmistrz Ponieca
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie