Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 301/2014 BURMISTRZA PONIECA z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 295/2014 Burmistrza Ponieca z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183 położonej w miejscowości Bączylas, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.

ZARZĄDZENIE NR 301/2014 BURMISTRZA PONIECA z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 295/2014 Burmistrza Ponieca z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183 położonej w miejscowości Bączylas, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.

Numer dokumentu: 301
Rok (4 cyfry): 2014

ZARZĄDZENIE NR 301/2014
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 295/2014 Burmistrza Ponieca z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183 położonej w miejscowości Bączylas, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie nr 295/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183 położonej w miejscowości Rokosowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie