Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 302/2014 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 21 MARCA 2014 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2013 ROK

ZARZĄDZENIE NR 302/2014 BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 21 MARCA 2014 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC ZA 2013 ROK

Numer dokumentu: 302
Rok (4 cyfry): 2014

ZARZĄDZENIE NR 302/2014
BURMISTRZA PONIECA Z DNIA 21 MARCA 2014 ROKU

W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PONIEC
ZA 2013 ROK.


Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2013 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie