Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Gmina Poniec ogłasza przetarg nieograniczony na: UŁOŻENIE CHODNIKA w m. DZIĘCZYNA gm. PONIEC

Gmina Poniec ogłasza przetarg nieograniczony na: UŁOŻENIE CHODNIKA w m. DZIĘCZYNA gm. PONIEC


GMINA PONIEC


64-125 Poniec ul. Rynek 24 tel. 57-31-433

-------------------------------------------------------------------------------------

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. „UŁOŻENIE CHODNIKA w m.DZIĘCZYNA gm.PONIEC

Termin realizacji zadania do dnia 30 września 2004 r.

Termin składania ofert upływa dnia 2 września 2004r.
do godz. 10,00

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w godzinach urzędowania pokój nr. 13.
Termin związania z ofertą do dnia 30.09.2004r.
Kryterium oceny- cena oferty 100%

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2004r. o godz. 11-tej w siedzibie zamawiającego pok. nr 7


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wymogi art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie