Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania - wyjaśnienie zapisu decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania - wyjaśnienie zapisu decyzji


Poniec, dnia 11 czerwca 2014r.

GP 6220.10.2012


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 10 oraz art. 49 w związku a art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Meltemi South Sp z o.o., Al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wyjaśnienia zapisu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Ponieca z dnia 11 kwietnia 2014 r., znak: GP 6220.10.2012, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Poniec 2 w gminie Poniec i częściowo w gminie Krobia

Informuję, że organem właściwym do wydania wyjaśnienia do decyzji jest Burmistrz Ponieca.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Poniec, Krobia i Miejska Górka oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Gmin Poniec (Szurkowo, Sarbinowo), Krobia (Przyborowo, Kuczyna, Ciołkowo, Niepart) i Miejska Górka (Roszkowo, Gostkowo).

Ogłoszenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od dnia wywieszenia.


WYWIESZONO …………………………… 2014R.

ZDJĘTO ……………………………….2014R.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie