Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Przetarg nieograniczony na "dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Poniec".

Przetarg nieograniczony na "dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Poniec".


R E G U L A M I N P R A C Y


BURMISTRZ PONIECA


64-125 Poniec ul. Rynek 24 tel. 57-31-433

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY PONIEC

Termin realizacji zadania rok szkolny 2004-2005 r.

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2004r.
do godz. 10,00


Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w godzinach urzędowania pokój nr. 13.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2004r. o godz. 10, 30 w siedzibie zamawiającego pok. nr 7


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wymogi art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie