Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w Dzięczynie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w Dzięczynie.
ZPI 341-15/06

Poniec, 2006-09-01OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Budowa chodnika w Dzięczynie

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
wWW Poniec.pl
E-mail um@poniec.pl
8:oo - 15:oo

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 13

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa chodnika przy drodze Poniec-Krobia w m. Dzięczyna o pow. 1153 m2
kod CPV 45 000 000-7
kog CPV 45 233 222-1


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 20 października 2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
pokój nr 13

do dnia 2006-09-12 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
pokój nr 7
dnia 12.09.2006r. o godz. godz. 11:00.

12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-10-11
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie