Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Informacja o przeprowadzonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Dzięczyna.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Dzięczyna.
Poniec, 26.08.2005 r.
 
I N F O R M A C J A
 
Burmistrz Ponieca informuje, że w dniu 26.08.2005r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 130/9, o powierzchni 1.38.78 ha, księga wieczysta KW 33871, cena wywoławcza 6.000,00 zł.
Z przetargu został wykluczony ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW w związku na brak wpłaty wadium w określonym terminie.
Do przetargu stanęły 1 osoba.
W wyniku przetargu kandydatem na nabywcę wyłoniony został NOWAK ARKADIUSZ, który wylicytował cenę 6.100,00 zł., (słownie złotych: sześć tysięcy sto).

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu na okres 7 dni oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie