Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ogłoszenie o wyborze oferenta na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przepompownią ścieków etap II w m. Poniec zad. 2.

Ogłoszenie o wyborze oferenta na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przepompownią ścieków etap II w m. Poniec zad. 2.Ogłoszenie

O wyborze oferenta na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przepompownią ścieków etap II w m. Poniec zad. 2W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków etap. II w m Poniec zad. 2 dnia 10 maja 2005r. wpłynęło pięć ofert.

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Delta-Plus” ul. Energetyków 1 64-100 Leszno - cena oferty 1.131.467,04

Termin wykonania prac do dnia 15.11.2005rInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie