Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 79/2006 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w dniu 23 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2006 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w dniu 23 listopada 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 79/2006
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 10 października 2006 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w dniu 23 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy,

postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem nieograniczonych przetargów ustnych w dniu 23 listopada 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu w sali 7, na sprzedaż nieruchomości.

  1. Przewodniczący komisji - Jacek Widyński

  1. Z-ca przewodniczącego komisji - Andrzej Zieliński

  1. Członek komisji - Zdzisław Ambroży

  1. Członek komisji - Jan Stachowaiak

  1. Członek komisji - Daniel Zborowski

  1. Członek komisji - Irena Kania

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie