Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "ZAKUP OKIEN PCV WRAZ Z DEMONTAŻEM I MONTAŻEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIECU - BIBLIOTEKA".

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "ZAKUP OKIEN PCV WRAZ Z DEMONTAŻEM I MONTAŻEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIECU - BIBLIOTEKA".OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu
ogłasza przetarg nieograniczony na :
ZAKUP OKIEN PCV WRAZ Z DEMONTAŻEM I MONTAŻEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIECU - BIBLIOTEKA


1. Zamawiający:
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu
ul. Szkolna 8
64-125 Poniec
tel./fax (0-65) 573-15-78
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych)
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Poniecu, ul. Szkolna 8 w godz. 8.00 - 14.00.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.poniec.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 okien PCV z demontażem i montażem, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie tynków w budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu, 64-125 Poniec, ul. Szkolna 8
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia - do 21 października 2006r.
7. O udzielenie zamówienia, określonego w części III niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Przyjmą warunki umowy określone przez Zamawiającego.
8. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena wykonania przedmiotu zamówienia - waga 100 %
9. Ofertę przygotowaną i opisaną w sposób określony w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia należy złożyć w terminie do 27 września 2006r. do godz. 10.00 w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Poniecu, 64-125 Poniec, ul. Szkolna 8
10. Termin związania oferenta z ofertą - 30 dni od daty ustalonej dla terminu wpływu
ofert.
11. Informacji w sprawie postępowania przetargowego udziela Andrzej Przybylski - kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu, tel. (0-65) 573-15-78.


Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół


Andrzej Przybylski

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie