Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie usług opiekuńczych na terenie miesta i gminy Poniec.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie usług opiekuńczych na terenie miesta i gminy Poniec.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PONIECU
Ul. Krobska 45 a Nr tel. 57-31-318


Ogłasza przetarg nieograniczony na
PROWADZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PONIEC.


Termin realizacji od 1 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu ul. Krobska 45 a w godzinach urzędowania

Uprawniony do kontaktu z oferentami- Pani Jolanta Ostach
Tel. (065) 5731318
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 6.12.2004r. godz. 10 -ta
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.12.2004r. o godz. 11-tej w siedzibie zamawiającego

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wymogi art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru:
Najniższa stawka za 1 godzinę usług opiekuńczych - 100%


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie