Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach


Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze 
Kierownika Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu z/s w Drzewcach

 

Nazwa i adres jednostki Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach
Określenie stanowiska urzędniczego

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji

Imię i nazwisko wybranego kandydata Andrzej Olejnik
Miejsce zamieszkania Krobia

 

 Uzasadnienie wyboru: 
Oferta pracy przedłożona przez p. Andrzeja Olejnika spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w naborze. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pan Andrzej Olejnik spełnił wymagania będące przedmiotem oceny, wykazał się niezbędną wiedzą do właściwego wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach

 

Sporządziła:
Komisja Rekrutacyjna
Poniec, 31.03.2015

                                                                                  Burmistrz Ponieca
                                                                                  /-/ Jacek Widyński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2015-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie