Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Przebudowa Drogi Gminnej w Czarkowie

Przebudowa Drogi Gminnej w Czarkowie
BURMISTRZ PONIECA


64-125 Poniec ul. Rynek 24 tel. 57-31-433

-------------------------------------------------------------------------------------

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowe Drogi Gminnej w m. Czarkowo .


Termin realizacji zadań do dnia 30 września 2003 r.

Termin składania ofert upływa dnia 4.09.2003r.
do godz. 10,00


Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w godzinach urzędowania pokój nr. 13.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2003r. o godz. 11,00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 7


W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniają wymogi art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie