Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » Burmistrz Ponieca ogłasza przetarg ustny publiczny - licytacji stawki czynszu na najem. Lokal użytkowy w budynku świetlicy wiejskiej, na funkcję prowadzenia działalności gospodarczej.

Burmistrz Ponieca ogłasza przetarg ustny publiczny - licytacji stawki czynszu na najem. Lokal użytkowy w budynku świetlicy wiejskiej, na funkcję prowadzenia działalności gospodarczej.


Untitled

BURMISTRZ PONIECA
zaprasza

do uczestnictwa w dniu 13 lipiec 2004 roku w przetargu ustnym publicznym - licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionego lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.

Miejscowość Janiszewo - lokal użytkowy w budynku świetlicy wiejskiej, na funkcję prowadzenia działalności gospodarczej.

 • właściciel gmina Poniec,

 • powierzchnia użytkowa 41,00 m2,

 • czas trwania umowy najmu: od dnia 01 sierpień 2004 roku do dnia 30 wrzesień 2007 roku z możliwością przedłużania na dalsze okresy,

 • stawka czynszu do licytacji za 1 m2 (miesięczna): 7,00 zł. + podatek VAT,

 • postąpienie:1,00 zł. ,

 • wysokość wadium: 250,00 zł.,

 • termin i miejsce wpłacenia wadium: do dnia 09 lipiec 2004 roku do godz. 13 00 w kasie Urzędu Miejskiego w Poniec, parter,

 • licytacja odbędzie się w dniu: 13 lipca 2004 roku o godz. 10 00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

 • stawka czynszu wzrastać będzie corocznie o wskaźnik inflacyjny określony przez GUS

 1. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie uczestnikom, którzy przegrali przetarg.

 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.

 3. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie, jeżeli organizator przetargu odstąpi od przeprowadzenia całego przetargu lub wycofa z przetargu lokal bez podania przyczyn.

 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

 5. Zawarcie umowy o najem następuje w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę osób biorących w nim udział, jeżeli chociaż jeden zgłosi postąpienie wyższe o 1 zł. wyznaczonej stawki.

 7. Burmistrz Ponieca może unieważnić wyniki przetargu bez podania przyczyn lub odwołać przetarg na dwa dni przed wyznaczonym terminem bez podania przyczyn.

 8. Burmistrzowi Ponieca przysługuje prawo do wycofania w trakcie przetargu lokalu w stosunku do którego pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności natury prawnej bądź formalnej uzasadniające wycofanie.

 9. Przyszły użytkownik lokalu zobowiązany będzie do prowadzenia działalności gospodarczej nieuciążliwej dla otoczenia i zgodnej z interesem społeczności lokalnej.Dodatkowych informacji udziela p. Jacek Widyński pokój Nr 12 Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, tel 573-15-33Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie