Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu


 

Nazwa i adres jednostki Urząd Miejski w Poniecu 
64-125 Poniec, ul. Rynek 24
Określenie stanowiska urzędniczego Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Imię i nazwisko wybranego kandydata Łukasz Idowiak
Miejsce zamieszkania Poniec

 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta pracy przedłożona przez p. Łukasza Idowiaka  spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w naborze. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pan Łukasz Idowiak spełnił wymagania będące przedmiotem oceny, wykazał się niezbędną wiedzą do właściwego wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Sporządziła: 
Komisja Rekrutacyjna 
Poniec, 31 sierpnia 2015r.

                                                                                                           Burmistrz Ponieca
                                                                                                           /-/ Jacek Widyński

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Powałowski
Opublikowany dnia: 2015-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie