Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2016 roku

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2016 roku

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 Podatek rolny za 2016 wynosi:
 
1) od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość
    2,5 q żyta = 134,38 zł

2) od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego - równowartość 5 q żyta = 268,75 zł

 

Złożenie deklaracji na podatek rolny:

Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)

Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr  XI/83/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.         
( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7544)
Opis procedury Należy złożyć wypełnioną deklarację na podatek rolny
Potrzebne dokumenty  
Formularze / wnioski Deklaracja na podatek rolny
Opłaty brak
Okres oczekiwania brak
Tryb odwoławczy brak
Uwagi Termin składania deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego; jak również korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2015-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie