Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2018 roku

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2018 roku

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

Podatek leśny za 2018 r. wynosi:

1) od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 0.220 m3 drewna = 43,3532 zł

2) dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł   od 1 ha fizycznego gruntów leśnych

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zm.)
Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu Nr  XI/83/2015 z dnia 24 listopada 2015r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7544)
Opis procedury Należy złożyć wypełnioną deklarację na podatek leśny
Potrzebne dokumenty  
Formularze / wnioski Deklaracja na podatek leśny
Opłaty brak
Okres oczekiwania brak
Tryb odwoławczy brak
Uwagi Termin składania deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego; jak również korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2017-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie