Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o przedłużeniu terminu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o przedłużeniu terminu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -Poniec, dnia 11 stycznia 2018r.
GP 6220.6.2017
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia) – Etap II od km 4+400 do 5+500”
wszczętym w dniu 06.12.2017r. na wniosek Pana Marcina Kuciaka z Biura Projektowo – Konsultingowego MKM- Projekt ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań pełnomocnika inwestora Powiatu Gostyńskiego,

Informuję, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy i dodatkowe dowody ustalam, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.. poz. 1257 z póź zm.) nowy termin załatwienia sprawy do 11 lutego 2017r.


otrzymują:
1. strony postępowania na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
2. a/a


Burmistrza Ponieca
/-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2018-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie