Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi.

Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 roku, prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 212, poz. 1264 z późniejszymi zmianami).

Opis procedury
 

Potrzebne dokumenty

Oryginał zagranicznego dokumentu,
Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
Dowód osobisty,
Wniosek,

Formularze / wnioski
 

Opłaty

- opłata za decyzję - 50,00 zł,

Okres oczekiwania

Do 30 dni; w sprawach skomplikowanych do 60 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika USC.

Uwagi
 

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystian Juśkiewicz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-30
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie