Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 


Podstawa prawna

art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami).

Opis procedury

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego

Potrzebne dokumenty

Akt małżeństwa,
Dowody osobiste małżonków,

Formularze / wnioski
 

Opłaty

Brak

Okres oczekiwania

Do 180 dni.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi
 

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Krystian Juśkiewicz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-30
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie