Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drodowego.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drodowego.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

 

Nazwa sprawy

wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Nazwa samodzielnego stanowiska pracy

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24

pok. nr 9

Telefon

5731533 wew.22

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz 60 z póź. zm.)

Opis procedury

- należy złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z załącznikami

Potrzebne dokumenty

- wypełniony wniosek

- załączniki

1.Projekt organizacji ruchu na czas

              wykonywania robót

2. Kopię zlecenia przyjętego przez przedsiębiorstwo

              specjalistyczne na odtworzenie nawierzchni jezdni

              lub chodnika do stanu pierwotnego (nie dotyczy

              odtworzenia indywidualnie)

3. Zobowiązanie do wykonania robót nawierzchniowych

              i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego z odpowiednim

              (normowym zagęszczeniem podłoża we własnym zakresie.

4. W przypadku naruszenia pasa zieleni dodatkowe uzgodnienie z ZGKiM

5. Odpis pozwolenia lub projekt techniczny na budowę

 

Formularze / wnioski

wniosek o zajęcie pasa drogowego

Opłaty

za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie uchwałą nr XV/133/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych , dla których zarządca jest Gmina Poniec na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Okres oczekiwania

do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza.

Uwagi

- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Daniel Zborowski
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1985-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-04
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie