Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


Poniec, dnia 05 września 2007r.

ROŚ 7624-09/07
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Gminy Poniec poprzez Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Poniec
Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pokój nr 09 (I piętro).
Zgodnie z art. 32 ust1 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do 15.00.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie