Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ WRAZ z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ W PONIECU . - Konkurs jednoetapowy

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ WRAZ z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ W PONIECU . - Konkurs jednoetapowy

Data publikacji: 19.09.2007
Termin składania ofert: -

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ WRAZ z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ W PONIECU .
- Konkurs jednoetapowy


Ogłoszenie o konkursie

Gmina Poniec
Adres: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec,
powiat gostyński, województwo wielkopolskie
Tel. (065) 57 31 433, fax (065) 57 33 983, email: um@poniec.pl
www.poniec.pl


ogłasza jednoetapowy ogólnopolski konkurs na twórcze prace projektowe:
/realizowany w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami)
„Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali i widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Poniecu”

CPV: 74222000-1 usługi projektowania architektonicznego.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej budowy środowiskowej hali widowiskowo – sportowej i najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu przy hali.
Warunki konkursu udostępnia Urząd Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 64-125 Poniec pokój nr 9 w godz. 8-15, tel. (065) 5 731433, fax (065) 57 33 983, od dnia 18.09.2007r.
Informacji udziela Daniel Zborowski – Sekretarz Organizacyjny Konkursu, pokój nr 9, tel. (065) 57 31 433.
Prace konkursowe zostaną ocenione (punktowane) przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów:
1. Walory urbanistyczne koncepcji – 20%
2. Walory architektoniczne koncepcji – 30%
3. Walory rozwiązań funkcjonalnych - 30 %
4. Ekonomiczne rozwiązania koncepcji – 20%

Karty identyfikacyjne należy składać w siedzibie organizatora konkursu: Poniec ul Rynek 24 pokój nr 9 w terminie do dnia 15.10.2007 r. do godz. 1000 zgodnie z regulaminem konkursu.
Otwarcie kart identyfikacyjnych nastąpi 15.10.2007 r. o godz. 1030 w siedzibie organizatora: Rynek 24 pok. nr 7. Ogłoszenie o kwalifikacji uczestników do dalszego udziału w konkursie nastąpi do dnia 17.10.2007 r. do godz. 10.00 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie organizatora konkursu Poniec ul Rynek 24 pokój nr 9 w terminie do 30.11.2007 r. do godz. 1200.
Uczestnicy konkursu muszą spełniać wymagania art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogi określone w warunkach konkursu.
Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody dla autorów trzech najlepszych prac konkursowych:
- I nagroda – 3.000 PLN brutto + realizacja przedmiotu konkursu w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zespołowi projektowemu wybranemu w drodze negocjacji z zachowaniem konkurencji
- II nagroda – 4.500 PLN brutto,
- III Nagroda – 2.500 PLN brutto.
Sąd Konkursowy może przyznać również wyróżnienie honorowe.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie