Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 101/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego

ZARZĄDZENIE Nr 101/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego

Numer dokumentu: 101/2007
Rok (4 cyfry): 2007

ZARZĄDZENIE Nr 101/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie powołania Sądu Konkursowego


Działając na podstawie art. 112 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych { tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z zmianami} zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuję Sąd Konkursowy celem przeprowadzenia Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Poniecu,

w składzie:

1. arch. Andrzej Maciej Maleszka – Przewodniczący (SARP Poznań);
2. arch. Stefan Wojciechowski – Sędzia (SARP Poznań);
3. arch. Romuald Gica – Sędzia Referent (SARP Poznań);
4. Jacek Widyński – Sędzia (Urząd Miejski w Poniecu);
5. Andrzej Madajczak – Sędzia (Urząd Miejski w Poniecu);
6. Zdzisław Ambroży – Sędzia (Urząd Miejski w Poniecu);
7. Ryszard Godziewski – Sędzia (Urząd Miejski w Poniecu);
8. Tomasz Maćkowiak – Sędzia (Urząd Miejski w Poniecu).

2. Powołuję Daniela Zborowskiego na Sekretarza Organizacyjnego Konkursu.

§ 2. Organizacja i tryb pracy Sądu Konkursowego w formie regulaminu zostaną określone odrębnym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie