Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 109/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Poniecu.

Zarządzenie nr 109/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Poniecu.

Numer dokumentu: 109/2007
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie nr 109/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Poniecu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zmianami} oraz art. 112 i 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych { tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z zmianami}

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Poniecu, w treści stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie