Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda - komisje wyborcze » Zarządzenie Nr 111/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 24 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 111/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 24 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 111/2007
Burmistrza Ponieca
z dnia 24 września 2007r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia na obszarze gminy Poniec wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu oraz siedzibach tych komisji.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory, referenda - komisje wyborcze
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie