Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda - komisje wyborcze » INFORMACJA BURMISTRZA PONIECA z dnia 5 października 2007r. W sprawie: spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP

INFORMACJA BURMISTRZA PONIECA z dnia 5 października 2007r. W sprawie: spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP


I N F O R M A C J A
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 5 października 2007r.

Spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. został sporządzony i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim w Poniecu pok. nr 4 w dniach od 8 października 2007r. do 12 października 2007r. w godzinach od 800 – 1500.
(Podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP).


BURMISTRZ PONIECA

/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory, referenda - komisje wyborcze
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie