Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda - komisje wyborcze » INFORMACJA BURMISTRZA PONIECA O składzie osobowym i ukonstytuowaniu się Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łęce Wielkiej.

INFORMACJA BURMISTRZA PONIECA O składzie osobowym i ukonstytuowaniu się Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łęce Wielkiej.


I N F O R M A C J A
BURMISTRZA PONIECA


Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie osobowym i ukonstytuowaniu się Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łęce Wielkiej


 Pierzchała Grażyna - Przewodniczący Komisji
 Ludwiczak Anna - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 Polaszyk Izabela - Członek Komisji
 Golembka Ewa - Członek Komisji
 Chojnowski Stanisław - Członek Komisji
 Rosa Henryk - Członek Komisji
 Ambroży Artur - Członek Komisji


Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 mieści się w wiejskim Domu Kultury w Łęce Wielkiej Nr 59.


Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 21 października 2007r. w godz. 6:00 – 20:00


UWAGA: Głosowanie odbywać się będzie po sprawdzeniu tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
(Art. 68 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP)


Burmistrz Ponieca

/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory, referenda - komisje wyborcze
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie