Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 118/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 08 października 2007 r. w sprawie: odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka 338/3o pow. 0,5600 ha.

ZARZĄDZENIE NR 118/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 08 października 2007 r. w sprawie: odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka 338/3o pow. 0,5600 ha.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 118/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 08 października 2007 r.

w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka 338/3 o pow. 0,5600 ha.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm}, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.} zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Czarkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka 338/3 o pow. 0,5600 ha, ogłoszony na dzień 11 października 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24 – sala nr 7 I p.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaUZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 października 2007 r. do Burmistrza Ponieca zwrócili się właściciele sąsiedniej działki do przedmiotu zbycia. W swoim piśmie informują, iż na podstawie ich ustaleń wynika, że zbiorniki szamba, które były przedmiotem sprzedaży wraz z budynkiem mieszkalnym przez Gminę Poniec, znajdują się na działce 338/3, na którą został ogłoszony przetarg na dzień 11 października 2007 r.
Celem faktycznego określenia miejsca położenia zbiorników na gruncie, zachodzi konieczność dokonania ustalenia granic działki nr 338/3 z nieruchomościami sąsiednimi.
Mając na uwadze powyższe, zachodzi uzasadniona przyczyna odwołania przetargu na nieruchomość położoną we wsi Czarkowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 338/3 o pow. 0,5600 ha.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie