Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 120/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 09 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 11 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 09 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 11 października 2007 r.

Numer dokumentu: 120/2007
Rok (4 cyfry): 2007

ZARZĄDZENIE NR 120/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 09 października 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 11 października 2007 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy,

postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem nieograniczonych przetargów ustnych w dniu 11 października 2007 r., na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu w sali 7.
1. Przewodniczący komisji - Jacek Widyński
2. Z-ca przewodniczącego komisji - Andrzej Zieliński
3. Członek komisji - Zdzisław Ambroży
4. Członek komisji - Jan Stachowiak
5. Członek komisji - Daniel Zborowski
6. Członek komisji – Agnieszka Sobasik

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie