Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » KOMUNIKAT BURMISTRZA PONIECA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej

KOMUNIKAT BURMISTRZA PONIECA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

KOMUNIKAT BURMISTRZA PONIECA

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach – dnia 24 marca 2006 r. zostały zamieszczone dane dotyczące :

1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Poniec

Podmiotem podejmującym realizację powyższych przedsięwzięć jest Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec.
Powyższy wykaz danych o decyzjach dostępny jest w Urzędzie Miejskim – ul. Rynek 24, pokój nr 09, I piętro.


Burmistrz Ponieca
Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie