Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowskowej budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowskowej budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


Poniec, dnia 18 października 2007r.

ROŚ 7624-09/07

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Poniec wszczęte na wniosek Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna, działającej w imieniu inwestora Gminy Poniec.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 09 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie